Makaleler

  • Çin’in Öncelikleri: BRICS’in Genişlemesi ve Küresel Güvenlik Girişimi

    Bu çalışmada, Çin’in de üyesi olduğu BRICS’in genişlemesi konusu ile Çin tarafından önerilen “Küresel Güvenlik Girişimi” üzerinde durulacak ve her iki konunun birbirini tamamlayıcı özelliğine […]

  • ABD, Çin ve Uluslararası Sistem Üzerine

    Bu çalışmada; Nominal Gayrı Safi Milli Hasılaya(GSMH) göre, dünya genelinde ilk 25 arasında yer alan ülkeler, bu ülkelerin Kişi Başına Düşen Milli Gelirleri (KBDMG) ve […]

  • Çin-Hindistan Sınır Çatışması ve Tavuk Boğazı’nın Önemi

    Tavuk Boğazı (Siliguri Koridoru) Kaynak: https://curs.unc.edu/wp-content/uploads/sites/400/2017/02/Map.jpg Bu çalışmada; Hint-Pasifik bölgesinin iki önemli ülkesi Çin ve Hindistan arasında, sınır bölgesinde devam eden gerilimle ilgili olarak, Brahma […]